Advokátní kancelář - Rechtsanwaltskanzlei
Mgr. Petra Schinnenburgová
Advokátka (CZ) Rechtsanwältin (D)

 deutsch česky

Impressum

Stavovská organizace:/
Eingetragen bei:

Česká advokátní komora,
Kaňkův palác (hlavní budova)
ev.č/Mitgliedsnr.: 4945

Národní 16 Praha 1, 110 00 Tel.: +420 221 729 011
Fax: +420 224 932 989
e-mail: sekr@cak.cz
http://www.cak.cz

Hanseatische Rechtsan-
waltskammer, Hamburg

ev.č/Mitgliedsnr.: 121693

Valentinskamp 88
20355  Hamburg
Tel.: 040-35 74-41-0
Fax: 040-35 74 41-41
E-Mail Rechtsanwaltskammer
Rechtsanwaltskammer Hamburg im Internet

Profesní předpisy:
Bundesrechtsanwaltsordnung (BRAO)
Berufsordnung für Rechtsanwälte (BORA) Rechtsanwaltsvergütungs-
gesetz

http://www.cak.cz

Praha

Advokátka Mgr. Petra Schinnenburgová Rechtsanwältin
V nových domcích 13
CZ-102 00 Praha 15
Tel.: 00420/272 706 125
Fax: 00420/272 706 125

DIČ: CZ7053084478

Hamburg

Rechtsanwältin Mgr. Petra Schinnenburgová Advokátka
Lerchenfeld 3
D-22081 Hamburg
Tel.: 0049/40/285 12 309
Fax: 0049/40/285 12 311

Ust-IdNr.: DE239492258

E-Mail: info@petra-schinnenburgova.com
Datová schránka: zcxgeni


RA Mgr. Petra Schinnenburgová, advokátka je členkou České advokátní komory a Hanzovní advokátní komory v Hamburku.

Oprávnění k výkonu advokacie bylo v České republice advokátce uděleno Českou advokátní komorou. Tato je zároveň v České republice organizací provádějící dohled.

Ve Spolkové republice Německo bylo oprávnění k výkonu advokacie advokátce uděleno Hanzovní advokátní komorou v Hamburku. Tato je zároveň v SRN organizací provádějící dohled.

Profesní označení advokátka bylo Mgr. P. Schinnenburgové uděleno v ČR a Rechtsanwältin v SRN.

Rechtsanwältin Mgr. Petra Schinnenburgová, advokátka je oprávněna k zastupování před všemi soudy na území ČR a SRN (vyjma Spolkového soudního dvoru v civilních věcech).


Pojistitel pojištění profesní odpovědnosti za škody způsobené při výkonu činnosti Rechtsanwalt (D) je ERGO Versicherung AG, Victoriaplatz 1, 40477  Düsseldorf (do 5.8.2012 AXA Versicherung AG, Heidenkampsweg 98, D-20097 Hamburg).
Rozsah pojištění – pojištění se nevztahuje na nároky

 1. z činností
  1. vykonávaných v pobočkách nebo kancelářích v jiných státech,
  2. v souvislosti s výkonem poradenství a činností v mimo evropském právu,
  3. Rechtsanwalt (D) před mimo evropskými soudy.

 2. pokud z důvodu smluvního ujednání či zvláštního příslibu přesahují rozsah zákonného pojištění odpovědnosti;

 3. ze škod způsobených zpronevěrou zaměstnanci, partnery či příbuznými pojistníka; - příbuznými se rozumí:
  1. manžel pojistníka;
  2. osoba příbuzná v linii přímé či sešvagřená nebo příbuzná do druhého stupně v linii pobočné;

 4. z činnosti pojistníka jako vedoucího, člena představenstva nebo dozorčí rady soukromých podniků, spolků, sdružení a jako zaměstnance;

 5. ze způsobení škody z důvodu vědomého odklonění se od zákona, předpisu, nařízení nebo podmínky zadavatele či jiného vědomého porušení povinností. Pojistníkovi však zůstává jeho nárok zachován, pokud důvod vyloučení není v jeho osobě a ani v osobě partnera – podmínky ustanovení 7.3.2 zůstávají nedotčeny.

Pojistitel pojištění profesní odpovědnosti za škody způsobené při výkonu činnosti advokáta je Generali Pojišťovna a.s., Bělehradská 132, CZ-120 84 Praha 2.
Rozsah pojištění – pojištění se nevztahuje na nároky

 1. z činností
  1. v souvislosti s výkonem poradenství a činností v mimo evropském právu,
  2. advokáta před mimo evropskými soudy.

 2. pokud z důvodu smluvního ujednání či zvláštního příslibu přesahují rozsah zákonného pojištění odpovědnosti;

 3. ze škod způsobených partnerům či příbuzným;

 4. z činnosti pojistníka jako vedoucího, člena představenstva nebo dozorčí rady soukromých podniků, spolků, sdružení a jako zaměstnance;

 

nach oben