Advokátní kancelář - Rechtsanwaltskanzlei
Mgr. Petra Schinnenburgová
Advokátka (CZ) Rechtsanwältin (D)

 deutsch česky

Lepší než předpovídat budoucnost, je, vytvořit ji.

Bill Gates

 

Obchodní klientela

Mezinárodní obchodní právo

Mezinárodní obchodní právo a právo mezinárodní koupě zboží

Již s ohledem na specializaci naší kanceláře na německo-české právní vztahy hraje právo mezinárodního obchodu a mezinárodní koupě zboží v naší práci významnou roli.

Přeshraniční dodávky zboží, poskytování služeb atd. jsou ve většině případů rozsáhlejší, než vnitrostátní obchodní vztahy. Již proto je důležitá obsáhlá právní porada již na počátku vzniku obchodních vztahů. Řádná právní porada může v případě nesrovnalostí zamezit větším škodám a nepříjemným překvapením.
Účasníkům většinou nejsou problémy mezinárodních obchodních vztahů v plném rozsahu zjevné.
Naše právní poradenství zahrnuje krom jiného

  • právo mezinárodní koupě zboží, především  Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží
  • vtělení VOP do obchodního vztahu
  • platební a dodací podmínky
  • garanční podmínky
  • prorogace soudu
  • volba rozhodného práva

Samozřejmě nabízíme právní porady a zastoupení obchodní klientele též v oblasti mimosoudního a soudního uplatnění jejích nároků, popř. při obraně proti vzneseným nárokům. Bližší informace jsou uvedeny v našich oblastech – přepravní právo, insolvenční právo, náhrada škody, vymáhání pohledávek, výkon rozhodnutí.

 

 

 

 

 

 

 

 

nach oben