Advokátní kancelář - Rechtsanwaltskanzlei
Mgr. Petra Schinnenburgová
Advokátka (CZ) Rechtsanwältin (D)

 deutsch česky

Na světě jsou jisté pouze dvě věci: smrt a daně.

Benjamin Franklin (1706 - 1790)
politik USA, přírodovědec, vynálezce a spisovatel

 

Obchodní klientela

Daň z přidané hodnoty (CZ, D)

Vrácení DPH ze SRN a z dalších zemí EU

Podnikatelské subjekty, které nemají sídlo podnikání na území SRN, mají nárok na vrácení DPH uhrazené v SRN. Jedná se o DPH uhrazenou za zboží nebo poskytnuté služby:

 • návštěvy, účast na veletrzích a výstavách
 • ubytování
 • telefonní hovory
 • reklama
 • reprezentace
 • dodavatelé, poradenství
 • nákupy v místě

Žádost je možno podat již v aktuálním roce. Musí se však jednat nejméně o tři kalendářní měsíce a výše nároku musí dosahovat nejméně 400€, popř. ekvivalent příslušné měny. Pokud je podávána žádost za celý kalendářní rok, tak je minimální částka nároku stanovena ve výši 50€, popř. ekvivalent příslušné měny.
Žádosti o vratku DPH za uplynulý kalendářní rok musí být podány do 30.9. roku následujícího.
Ve všech zemích uvedených v příloze můžeme pro Vás podat žádost o vratku DPH.
Za poskytnutou službu účtujeme 10% z uhrazené vratky plus DPH.

Registrace k DPH

Při provádění různých činností v rámci EU jsou poskytovatelé služeb, popř. dodavatelé povinni se v jiném státě registrovat jako plátce DPH. Nabízíme Vám přešetřit, zda Vaše společnost je povinna se na území SRN nechat registrovat a pokud ano, tak učiníme veškeré kroky, směřující k co nejrychlejší registraci Vaší společnosti.
Též při vyhotovování pravidelných přiznání k DPH Vám rádi pomůžeme.
Služba registrace k DPH v sobě zahrnuje:

 • vyplnění formulářů
 • zabezpečení potřebných podkladů z ČR
 • vypracování podání a předání na příslušný úřad v SRN
 • kontakt se správním úřadem a s klientem ve věci
 • příjem finančních částek

- za provedení registrace účtujeme paušální částku 350€+DPH, tato částka v sobě zahrnuje veškeré činnosti s podáním žádosti spojené, vyjma hotových výdajů za zajištění překladů listin, vyhotovení výpisů z obchodního rejstříku atd.
- za pravidelná přiznání k DPH účtujeme 10% z přiznané DPH plus daň z přidané hodnoty, u nulových přiznání k DPH, účtujeme za jedno přiznání k DPH částku 25€ plus DPH.

Download (pdf): Vratka DPH v EU/Umsatzsteuerrückerstattung in der EU


nach oben