Advokátní kancelář - Rechtsanwaltskanzlei
Mgr. Petra Schinnenburgová
Advokátka (CZ) Rechtsanwältin (D)

 deutsch česky

Po dobu rozdělování dědictví přátelství netrvá.

z Dánska

 

Soukromá klientela

Dědické právo

Některé události v rodinném životě a partnerství vedou k životním změnám. Úmrtí je často takovouto událostí. Mnoho dědických řízení končí úplným rozpadem rodiny, tomuto může být včasnými kroky zabráněno, popř. je možno tomu zabránit obezřetným vedením dědického řízení.

Aby došlo ke správným opatřením do budoucnosti, popř. dědické řízení proběhlo v klidné atmosféře, potřebují účastníci kompetentní poradenství a podporu. V této oblasti zastupujeme výlučně pouze mandáty, které současně zasahují do právních řádů ČR a SRN. V praxi se často stává, že dědické řízení se týká více zemí. V takovýchto konstelacích činíme ve spolupráci s dalšími advokátními kancelářemi vše pro to, aby Vaše práva byla co nejvíce chráněna a prosazena.
Poskytujeme poradenství a návrhy v oblastech:

  • německé a české závěti

Problematiku mezinárodního práva samozřejmě zohledňujeme (německé, české, EU-právo).

Zastupujeme klienty soudně a mimosoudně v oblastech

  • přijetí či odmítnutí dědictví
  • notářské nebo soudní dědické spory
  • vyřízení dědictví

a zajišťujeme

  • vyhotovení žádostí o dědické listy
  • vyhotovení prohlášení u dědických soudů
  • korektury osobních dat
  • překlady
  • uznání rozhodnutí
  • prodej movitého či nemovitého majetku.

O aktuálním stavu věci Vás průběžně informujeme.

 

 

 

nach oben