Advokátní kancelář - Rechtsanwaltskanzlei
Mgr. Petra Schinnenburgová
Advokátka (CZ) Rechtsanwältin (D)

 deutsch česky

Advokáti

 

Mgr. Petra Schinnenburgová

advokátka, zapsána u ČAK pod ev.č. 4945
Rechtsanwältin (advokátka v SRN), zapsána u Hanseatische Rechtsanwalts-kammer, Hamburg pod ev.č. 121693

Specializace

Agenda obchodně-závazkových mezinárodních právních vztahů – sporná i nesporná
Mezinárodní přepravní právo
Celní právo
DPH v Evropské unii
Patentové právo a právo ochranných známek v rámci dovozu zboží do EU
Sportovní právo – CZ, DE
Insolvenční právo – CZ, DE
Spolkové právo na území SRN – zakládání společností a poboček na území SRN
Vymáhání pohledávek – CZ, DE
Výkon rozhodnutí (exekuce) – CZ, DE
Náhrady škody s mezinárodním prvkem
Mezinárodní dědické právo

Zaměstnání

1992-1997 Nakladatelství Jupiter s.r.o. – styk s veřejností
1995-1997 Zeiner Golan Nir & Partners, Praha – advokátní kancelář
1998-1999 JUDr. Jan Toušek, advokát, Praha

Vzdělání

1995 Právnická fakulta UK – titul Magister
1994 Max Planck Institut für ausländisches und internationales Privatrecht
Stipendium – vypracování magisterské práce „Obchodní rejstřík ve střední Evropě – komparistická studie“
1997 Max Planck Institut für ausländisches und internationales Privatrecht
Stipendium – přepracování magisterské práce ke zveřejnění v Advokátním bulettinu
2004-2005 Intenzivní kurz německého práva, Berlín, SRN - Dr. Grannemann & von Fürstenberg
2006 – složení zkoušky k připuštění k advokacii v SRN – Společný zkušební úřad pro připouštěcí zkoušku v Berlíně.

Jazykové znalosti

Německý jazyk - výborně
Slovenský jazyk – aktivně
Ruský jazyk - pasivně

Kurzy

ZV-Reform – Praxis
(Reforma výkonu rozhodnutí – praxe)
(ZORN Seminare, Hamburg – 15.6.2013)

Die Reform des Rechtsanwaltsvergütungsgesetzes
(Reforma advokátního tarifu)
(EIDEN juristische Seminare, Hamburg – 28.9.2012)

Zwangsvollstreckungsrecht 2013 – Die große Reform der Zwangsvollstreckung
(Výkon rozhodnutí 2013 – Velká reforma výkonu rozhodnutí)
(EIDEN juristische Seminare, Hamburg – 15.9.2012)

Umsatzsteuer 2012
(DPH 2012)
(Deutsches Anwaltsinstitut e.V., München – 14.3.2012)

Anwaltliche Beratung im internationalen Umsatzsteuerrecht
(Právní poradenství ve věci mezinárodní daně z přidané hodnoty)
(DeutscheAnwaltAkademie, Berlin, SRN – 7.12.2007)

Publikace

Diplomová práce: Obchodní rejstřík ve střední Evropě – komparistická studie
Rozhodné právo v mezinárodní přepravě zboží v rámci Evropské unie
(Dopravní noviny, 5.9.2013)
spoluautor Mgr. V. Cidlina, adv. koncipient

Advokát, Rechtsanwalt, Advocaat?! (Bulletin Advokacie, 12/2012)
spoluautor Mgr. V. Cidlina, adv. koncipient

Náhrada škody za zranění v restauraci nebo hotelu vás může stát v řádu statisíc. Jak se tomu vyhnout? (ProByznys.info – Hospodářské noviny)
spoluautor Mgr. V. Cidlina, adv. koncipient

Výživné – nemělo by to být jinak? (Právní rozhledy, 7/2013)
spoluautor Mgr. V. Cidlina, adv. koncipient

K úrokům z prodlení z dlužného výživného (Právní rozhledy, 10/2013)
spoluautor Mgr. V. Cidlina, adv. koncipient

K výši mimosmluvní odměny advokáta při zastupování nezletilých (Právní rozhledy, 15-16/2013)
spoluautor Mgr. V. Cidlina, adv. koncipient

Povinnost advokáta upozornit na hrozící nebezpečí, Advokátní bulletin 4/2002

 

nach oben